Homologacije pomenijo, da morajo imeti vsa vozila izjave o svojih ustreznosti

Homologacije pomenijo izjave o ustreznosti vozila s predpisi. Takšna potrdila o skladnosti vozil se izdajajo pri pooblaščenih kontrolnih organih ter so pogoj za registracijo vozil v naši državi. Že registrirana vozila gredo skozi postopek identifikacije ter ocene tehničnega stanja. Zbrani podatki se nato vnesejo v centralni register vozil.

Torej homologacije pomenijo, da morajo prav vsa vozila, ki so registrirana ter vključena v cestni promet, imeti izjave o varnosti. To mora lastnik predložiti pri prvi ter nato tudi pri vsaki naslednji registraciji.

Predelave na vozilu se morajo vpisati v homologacije

V homologacije se morajo vpisati prav vse predelave, ki se delajo na vozilu, na primer če je vozilu dodana vlečna kljuka. Vozilu se na takšen način pripiše, da se mu je dodalo vlečno napravo. Če takšne predelave na vozilu, ne daste zabeležiti, vozila pri naslednji registraciji ni mogoče registrirati, ker ne ustreza izjavi o ustreznosti. Za Evropo velja povsem enotna homologacija.

Kakšen je postopek homologacije

Pri registraciji ter tehničnem pregledu vozila se ugotavlja, ali je prevozno sredstvo brezhibno in ali je povsem istovetno glede na predložene podatke, ki so v dokumentih. Pogoj za registracijo vozila je tehnična brezhibnost. Prav tako mora vozilo imeti vsakršno predelavo vozila vpisano v homologacijski kartonček.

Pri postopku homologacije za najrazličnejše predelave mora imeti vsaka zadeva potrdilo proizvajalca. Ta mora ustrezati zahtevam, obenem mora potrdilo o primerni vgradnji izdati tudi podjetje, ki predelavo opravi. Pri vpisovanju same predelave pa se temeljito preveri, ali so novi elementi oziroma komponente vgrajene na dovolj profesionalen način oziroma pravilno. Če predelave ne vpišete v kartonček homologacije, vas policisti kaznujejo z denarno kaznijo.

Vsake predelave ni treba homologirati posebej

In kako je s homologacijo več predelav obenem in kdaj je rok za prijavo? Rok za prijavo spremembe na avtu je 15 dni. Za prav vsako predelavo vozila pa vam ni treba posebej opravljati homologacije.